O grze

Slingers’Clash (S’Clash) to gra zespołowa dla 2-8 graczy na polu do gry o wymiarach boiska do koszykówki, czyli 28x15m. Gra rozwija umiejętności interpersonalne, uczy współpracy w grupie i przestrzegania zasad. Mobilizuje również do aktywności fizycznej, pomaga w kształtowaniu koncentracji, orientacji, spostrzegawczości i refleksu.

Slingers’Clash  to gra niezwykle dynamiczna, dzięki temu jest niesłychanie wciągająca.

Zasady gry

Boisko o wymiarach 28x15m dzieli się na dwie połowy. Każda drużyna ma swoją połowę i tylko na tej połowie może wykonywać rzuty. Boisko powinno być ogrodzone, żeby piłki nie uciekały. Każdy gracz na początek otrzymuje po jednej piłce, reszta piłek leży przy linii środkowej. Ilość piłek w grze zależy od ilości zawodników; na każdego gracza przypada po 10 piłek.

Slingers’Clash  przypomina trochę “zbijaka”. Celem każdego z graczy jest wyrzucenie piłki z procy i uderzenie w zawodnika przeciwnej drużyny. Do punktacji liczy się również rykoszet odbity od podłogi bądź ściany (jedno odbicie). Dopuszczalne jest również uderzenie przeciwnika procą z załadowaną piłką - punktacja liczy się tak, jakby piłka została wyrzucona z procy. Wszystkie rzuty mogą odbywać się równocześnie. Każdy gracz może wykonywać rzut tylko w obrębie swojej połowy. Zawodnicy mogą wychodzić poza swoją połowę po piłki i wtedy mogą być trafieni; punkty nalicza się przeciwnej drużynie. Gracze mogą również wbiegać po piłki na połowę drużyny przeciwnej i zabierać im piłki.

Z doświadczenia

Jeśli jest tylko dwóch graczy warto zmniejszyć boisko.
Zabawa jest najlepsza przy 6-8 zawodnikach.

Punktacja

About S'Clash

Slinger's Clash (S’Clash) is a team game for 2 to 10 players meant to be played on a pitch with dimensions similar to a basketball court. The game develops interpersonal skills, teamwork and observance of rules. It encourages to physical activity, helps with concentration, sense of direction, perception, and reflex.

Slingers' Clash is an incredibly dynamic game and that's why it is extremely addictive.


How to play

28x15m court is divided in half. Each team has its own half and is allowed to sling on their side only. The pitch should be surrounded by netting so the balls can't be thrown away. At the beginning of a match, each player receives 1 ball, while the rest is placed on the centre line. The number of balls in the game depends on the number of players; there ought to be 10 balls for each player.

Slingers' Clash is quite similar to dodgeball. The goal of the game is to use your slingshot to hit a player from the enemy team. Singular shot, rebounded off a wall or floor, counts as well. It is also allowed to hit an enemy player with a loaded sling - it's treated as a regular shot. The players can shoot at will, so the faster you reload, the more shots you can take. You can enter enemy's half and steal their balls. Keep in mind that you can't shoot before you get back on your side. However, you can still get shot during your wandering and lose points.


Some free tips

If there are only two players you should play on a smaller pitch.
Best fun is achieved with 6-8 players.Scoring

FILMY
ZASADY
SPRZĘT
SKLEP